IAAP Nordic - en branschorganisation för dig som arbetar med tillgänglighet

Syftet med IAAP är att definiera, främja och förbättra yrket tillgänglighetsexpert globalt genom nätverk, utbildning och certifiering.

Medlemskap

Som medlem kan du ta del av webbinarier, träffar, forum för diskussioner, nyhetsbrev och rabatt på certifiering. Dessutom kan du naturligtvis vara med och påverka organisationens utveckling. Tillsammans kan vi hjälpas åt!

IAAP Nordic växer

Den nordiska lokalavdelningen har haft ett stadigt inflöde av lokala medlemmar, stort tack till alla er som valt att bli medlemmar så här tidigt.

Collaboration on web accessibility education

The cooperation in IAAP Nordic is off to a good start! We are launching a first concrete initiative to strengthen the collaboration between the Nordic countries on web accessibility education.

Certifiering inom upphandling

IAAP har börjat arbeta med kommande certifieringsprogram. Målet är att tre nya inriktningar ska finnas tillgängliga i slutet av 2018.