IAAP Nordic - branschorganisationen för dig som arbetar med tillgänglighet

Syftet med IAAP är att definiera, främja och förbättra yrket tillgänglighetsexpert globalt genom nätverk, utbildning och certifiering.

Webinar 10 September: Prioritizing accessibility

In this webinar we'll discuss the ethics of prioritizing accessibility issues, the factors affecting how prioritization happens and how to take control of the process in order to provide the best user experience possible for as many users as possible. 

Användare som experter - minskade webbhinder genom att ta tillvara målgruppens erfarenhet

IAAP Nordic ingår in ett nytt projekt. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram lösningar där egna erfarenheter av funktionsnedsättningar kan användas som en resurs och kompetens för ökad webbtillgänglighet.

Webbinarium 9 okt: Så får du tillgänglighetstestning att bli ett självspelande piano i din organisation

I det här webbinariet kommer Andreas Cederbom från Useit dela med sig av sina erfarenheter av att förflytta tillgänglighetsfrågan från en ”extrauppgift” till en integrerad del av kvalitetsarbetet.

Kriterier för kognitiv tillgänglighet

IAAP Nordic ingår i ett spännande projekt där målet är att ta fram testbara kriterier för kognitiv tillgänglighet som kan fungera i lagstiftning.