IAAP Nordic - branschorganisationen för dig som arbetar med tillgänglighet

Syftet med IAAP är att definiera, främja och förbättra yrket tillgänglighetsexpert globalt genom nätverk, utbildning och certifiering.

Workshop Helsinki 27 May

Does your university offer courses in web accessibility or would you like to learn more how to integrate web accessibility into university curricula? If you answered yes, this is the workshop for you!

Thank you!

Thank you dear speakers and participants for your contribution to the first IAAP Nordic Conference!

Webinar 15 May: How to avoid common mistakes and reduce accessibility issues

Join our webinar 15 May to learn more about the public platform Accessuse.eu that is the outcome of a EU-funded project called COMPARE. The website shows how commonly used web components effect users with disabilities and assistive technology.

Användare som experter - minskade webbhinder genom att ta tillvara målgruppens erfarenhet

IAAP Nordic ingår in ett nytt projekt. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram lösningar där egna erfarenheter av funktionsnedsättningar kan användas som en resurs och kompetens för ökad webbtillgänglighet.