Lokalt råd

Det lokala rådet för IAAP Nordic träffas regelbundet, fyra till sex gånger per år för att planera regionalavdelningens verksamhet och diskutera hur vi bäst tillgodoser våra medlemmars behov. Rådet består av representanter från offentlig och privat sektor samt akademin från Danmark, Finland, Norge och Sverige. De kommersiella aktörerna består av små och medelstora IT-bolag, tillgänglighetsexperter samt en bank. I dagsläget består det lokala rådet av representanter ifrån Eficode (Finland), NAV (Norge), Handelsbanken (Sverige), Mittuniversitetet (Sverige), Sigma Technology Digital Solution (Sverige), samt cph1240 (Danmark).

I en kort video berättar representanter för IAAP Nordics lokala råd om varför de är med och hur IAAP är till nytta för dem.

Ansvarig IAAP Norden:
Susanna Laurin
susanna.laurin@accessibilityassociation.org 

Ansvarig organisation:
Stiftelsen Funka
Ekhammarkroken 3
184 63 Åkersberga
Sweden

Stiftelsen Funka

Sidan uppdaterades: 24 mars 2023