Lokala grundare

IAAP är en medlemsorganisation. Verksamheten bygger på att individer och organisationer som är engagerade i tillgänglighetsfrågor jobbar gemensamt. Genom att ett antal organisationer var tidigt ute och stöttade idén kunde IAAP Nordic, den första icke engelskspråkiga lokalavdelningen av IAAP startas.

Lokalavdelgningen IAAP Nordic grundades av Certec, Lunds Universitet i Sverige, Oslo Metropolitan University i Norge, The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities från Finland, Handelsbanken i Sverige och Funka Nu AB i Sverige.

Certec

Certec är en del av Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och bedriver forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik och Design.

Det övergripande syftet med arbetet är att skapa bättre förutsättningar inom livets alla områden för människor med funktionsnedsättningar. Vårt arbete utgår från individer i sina levda sammanhang och strävar efter att skapa kunskap kring utformning av tekniskt och mänskligt stöd i vardagen.

Certec kombinerar teknik och designkoncept med inkluderande metodik för att utveckla sätt att arbeta i nära samverkan med personer med funktionsnedsättningar. 

Certec, öppnas i nytt fönster

Handelsbanken

För oss i Handelsbanken handlar god tillgänglighet bland annat om att vi som bank vill ge alla kunder samma möjlighet att ta del av information och tjänster, oavsett vilka förutsättningar man har. Därför arbetar vi ständigt med att identifiera och avlägsna olika typer av hinder i våra digitala tjänster. I det arbetet utgår vi från internationellt erkända standarder såväl som egna riktlinjer.

Genom medlemskap i IAAP får vi möjlighet att öka vår kunskap på ett mycket viktigt område och på så vis skapa ännu bättre förutsättningar för alla som besöker våra digitala mötesplatser. Vi ser också att medlemskapet ger oss möjlighet att dela med oss av våra egna erfarenheter av att arbeta med tillgänglighet.

Handelsbanken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken har i dag närmare 12 000 medarbetare och verksamhet i fler än 20 länder. Handelsbanken är en starkt decentraliserad organisation och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.

Handelsbanken, öppnas i ett nytt fönster

Kehitysvammaliitto/The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities

Kehitysvammaliitto är en stark vägvisare och förändrare i samhället, med ambitionen att Finland ska vara likvärdigt för alla. Deras målsättning kan sammanfattas i tre ord: ut ur marginalen!

De forskar, utbildar, utvecklar, informerar, påverkar och producerar material, för att människor med funktionsnedsättning eller talhandikapp ska kunna komma ut ur marginalen och delta fullt ut i samhället och sin näromgivning.

The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities, öppnas i nytt fönster

Oslo Metropolitan University

OsloMet - storstadsuniversitetet erbjuder ett brett utbud av högre utbildning i yrkesstudier i Norge. HiOA utbildar människor som samhället behöver inom många arbetsområden. OsloMet - metropolitan university är den största statliga medicinska högskolan i landet med cirka 18 500 studenter och 2 100 anställda.

Oslo Metropolitan University (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Funka Nu AB

Funka startades av den samlade funktionshinderrörelsen och är nu marknadsledande inom digital tillgänglighet. Funka erbjuder alla typer av tjänster inom tillgänglighet, inklusive granskning, utbildning och rådgivning. Genom forskning och innovation, standardisering, strategiska uppdrag och en nära relation till funktionshinderrörelsen bidrar Funka till en värld som är tillgänglig för alla.

Funka Nu AB, öppnas i ett nytt fönster

 

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023