Historik

Diskussioner om behovet av en branschorganisation för tillgänglighetsexperter har pågått länge. Ett av flera parallella initiativ ledde så småningom fram till bildandet av IAAP. Det var en lång resa där en grupp eldsjälar från stora IT-leverantörer, universitet, ideella organisationer och tillgänglighetsexperter arbetade tillsammans mot ett gemensamt mål.

Behovet har grundat sig i att det har varit svårt att visa att man har kunskap om tillgänglighet, vilket dels beror på att väldigt få universitet har med ämnet i utbildningen. Vem som helst kan egentligen utge sig för att vara expert. Dessutom är marknaden för tillgänglighetsexpertis fragmenterad. Europa har få och mestadels små bolag, ideella organisationer och stiftelser som erbjuder tjänster, medan USA och Kanada har ett antal större aktörer, men med tanke på efterfrågan är utbudet allt för snävt, oavsett var man letar. För stora generalister inom IT är det svårt att rekrytera och resurskrävande att lära upp personal. För den som vill köpa in expertis är det svårt att veta vilka leverantörer som vet vad de pratar om.

IAAP bildades 2013 och har nu över 5000 medlemmar i mer än 100 länder i Europa, Nord- och Sydamerka, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien. Målet är att göra tillgänglighetsexpert till ett riktigt yrke genom utbildning och certifiering.

I juli 2016 blev IAAP en del av G3ict, ett globalt initiativ för inkluderande IT. G3ict i sin tur lanserades tio år tidigare av FN:s globala allians för IT och utveckling, i samarbete med sekretariatet för konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder vid FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden.

G3ict:s uppgift är att underlätta och stödja genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, vad gäller tillgänglig IT och hjälpmedel. Organisationen bygger på ett internationellt nätverk av tillgänglighetsexperter med det gemensamma målet att utveckla och främja god praxis, tekniska resurser och omvärldsbevakning. G3ict är en ideell organisation med huvudkontor i Atlanta, USA.

År 2017 bildades IAAP Nordic - den första icke engelskspråkiga lokalavdelningen, som täcker hela Norden. Lokalavdelningen drivs av Stiftelsen Funka och har medlemmar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023