Referenser


"Vi har valt att bli medlem i IAAP eftersom vi ser det som ett sätt att vara med och bidra till ett öppet och inkluderande samhälle. Vi tror på IAAP:s ambition att skapa tydliga yrkes- och branschroller när det gäller webbtillgänglighet. Vår förhoppning är att kunna erbjuda våra studenter att lära sig mer om tillgänglighet och IKT i stort och att få syn på karriärvägar inom tillgänglighetsområdet. Vi bedriver omfattande utbildning och forskning inom Universell utformning, tillgänglighet och inkluderande design. Varje år när vi möter en ny årskull framgår det tydligt att för dagens studenter är det ingen nyhet att människor är olika. Med vårt medlemsskap i IAAP kan vi nu bättre peka på möjligheter för studenterna att arbeta vidare med mångfaldsfrågor kopplat till teknik och design även efter avslutad utbildning."

Per-Olof Hedvall, Ämnesföreträdare för Certec

Certec
Institutionen för designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds Universitet

"Funka har varit med ända från starten av IAAP. Några av världens ledande aktörer träffades under en ganska lång period och diskuterade hur vi kunde förbättra branschen tillsammans. Det var väldigt spännande och ingen visste riktigt vad resultatet skulle bli, men vi som grundade organisationen delade en vision. För oss på Funka är det viktigt att den som upphandlar tillgänglighetsexpertis vet vad den får. Att de som jobbar med tillgänglighet vet vad de talar om. Och att de resurser som spenderas på tillgänglighet resulterar i mer inkludering för individer med funktionsnedsättningar.

Vi som jobbat länge med de här frågorna vill gärna dela med oss av vår kunskap och ge stöd till de som vill lära sig mer. Genom IAAP har vi chansen att hjälpa till att skapa samsyn och höja kvaliteten i branschen. Det vinner alla på."

Susanna Laurin

Forsknings- och innovationschef, Funka
Chairman, IAAP Nordic
IAAP Representative to the European Union

 

"I Social Digital ønsker vi at sætte mere fokus på digital tilgængelighed i Danmark. Som den første danske co-founder af IAAP Nordic har vi taget et vigtigt skridt i den retning. Vi glæder os til den videndeling og de erfaringer, som det store internationale netværk giver adgang til. 

Vores medlemskab af IAAP Nordic skal bidrage til vores fortsatte arbejde med at understøtte udviklingen mod et mere inkluderende samfund. Vi synes, det er vigtigt at få skabt øget digital inklusion, så alle får lige adgang og lige muligheder. Det er vores mål med alle de projekter, vi beskæftiger os med i Social Digital. Vi glæder os til at møde ligesindede i IAAP Nordic." 

Kasper Nizam, direktør, Social Digital