Ansökningsprocessen

För att kunna certifiera dig behöver du först registrera dig. Registreringen sker i två steg. Först fyller du i en ansökan för att verifiera att du uppfyller kraven för certifiering. IAAP:s certifieringsteam granskar ansökan och godkänner lämpliga kandidater som går vidare för att genomföra examinationen. Det tar ca 3-5 arbetsdagar. När ansökan är godkänd får du ett konto i IAAP:s certifieringsdatabas och instruktioner om hur du registrerar dig och betalar för din certifiering.

Steg 1. Ansökan

I det första steget fyller du i en ansökan och väljer vid vilken examensperiod du vill certifiera dig (normalt 6 tillfällen per år). IAAP:s certifieringsteam granskar ansökan och godkänner lämpliga kandidater som går vidare för att genomföra examinationen. Det tar ca 3–5 arbetsdagar.

Ansök om certifiering (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Steg 2. Registrering, val av provlokal och betalning

När IAAP har godkänt din ansökan får du instruktioner för att skapa ett konto, välja testcenter och betala för examinationen.

Examinationen är övervakad av en examensvakt (proctor på engelska). Du kan välja att skriva examen via vår samarbetspartner Kryterion eller privat:

  • Examen vid ett av Kryterions testcenter (Kryterion sköter examensvakt)
  • Examen online via Kryterion Online Remote Proctoring (Kryterion sköter examensvakt)
  • Privat examen för en grupp, exempelvis på arbetsplatsen eller i extern lokal som gruppen anordnar (kontakta IAAP för att anordna examensvakt)
  • Privat examen på distans (IAAPs personal fungerar som examensvakt)

Om du använder hjälpmedel skriver du examen på din arbetsplats eller på distans, eftersom Kryterions testcenter inte accepterar egna datorer.

Karta över Kryterions testcenter (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Olika typer av examination och krav på examensvakter (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Betalning

Examination på ett testcenter betalas via Krypterions webbplats vid registrering. För privata examinationstillfällen (privately proctored exams) går det bra att betala med kontokort. Organisationer som anmäler flera deltagare samtidigt har möjlighet att betala med faktura.

Kontakta certification@accessibilityassociation.org för gruppregistreringar eller om du har frågor kring certifiering.

Registreringsavgifter
CPACC: Medlem IAAP - $325
CPACC: Ej medlem IAAP - $425

WAS: Medlem IAAP - $375
WAS: Ej medlem IAAP- $475

CPABE Nivå 1: Medlem IAAP - $430
CPABE Nivå 1: Ej medlem IAAP- $530

CPABE Nivå 2 Advanced: Medlem IAAP - $500
CPABE Nivå 2 Advanced: Ej medlem IAAP- $600

CPABE Nivå 3 Expert: Medlem IAAP - $650
CPABE Nivå 3 Expert: Ej medlem IAAP- $750

Omprovsavgifter
Omprov CPACC: Medlem IAAP - $195
Omprov CPACC: Ej medlem IAAP- $255

Omprov WAS: Medlem IAAP - $215
Omprov WAS: Ej medlem IAAP- $275

Omprov CPABE Nivå 1: Medlem IAAP - $245
Omprov CPABE Nivå 1: Ej medlem IAAP- $305

Omprov CPABE Nivå 2 Advanced: Medlem IAAP - $300
Omprov CPABE Nivå 2 Advanced: Ej medlem IAAP- $360

Omprov CPABE Nivå 3 Expert: Medlem IAAP - $390
Omprov CPABE Nivå 3 Expert: Ej medlem IAAP- $450

Ett omprov behöver skrivas inom ett år från första provtillfället för att du ska kunna vara berättigad till det rabatterade priset.