Workshop 21. november: Å innføre universell utforming i universitetsutdannelser

Vil du hjelpe oss å få spørsmål knyttet til universell utforming på nett inn i universitetenes læreplaner? Har du erfaring fra høgskoleutdanninger som tar opp universell utforming på en bra måte? Da skal du komme på én av de workshopene som vi arrangerer, i et prosjekt finansiert av Nordplus. IAAP Nordic, fire universiteter i Finland, Danmark, Norge og Sverige, samt Funka, arrangerer den første workshopen på OsloMet, tidligere høgskolen i Oslo og Akershus, den 21. november.

Tid: 13:00-16:00. Lunsj sandwich og mingling fra kl. 12.00.
Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet, Pilestredet 35, PH330

Dagen kommer til å by på mange interessante case om hvordan ulike universitet i Norden arbeider med å få inn universell utforming på nett i prosjekter og læreplaner.

Vi får høre på Miriam Begnum fra NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Miriam Begnum er ansatt ved Institutt for design, der hun tidligere ledet Masterutdannelsen i interaksjonsdesign. I dag er hun travelt opptatt fullføre sin doktorgrad innen Computer Science med fokus på universal design.

Weiqin Chen, Professor vid Fakultet for teknologi, kunst og design på OsloMet - storbyuniversitetet kommer også til å dele sine erfaringer rundt hvordan OsloMet har inkludert universell utforming på nett i sine IT-utdanelser. 

I dette prosjektet som er finansiert av Nordplus, kommer IAAP Nordic, Funka og fire nordiske universiteter til å jobbe for at utdannelser innen universell utforming på nett blir en naturlig del av universitetenes utdanningstilbud.  Les gjerne mer om prosjektet.

Universell utforming på nett i høyere utdanning (engelsk tekst)

Presentasjonene vil foregå på engelsk.

Meld deg på ved å sende en e-post til Frida Sandberg, frida.sandberg@iaapnordic.org eller ring +46 76 319 15 64.

Hjertelig velkommen!