Vi välkomnar Handelsbanken som lokal grundare i IAAP Nordic

Vi är glada att meddela att Handelsbanken har gått in som lokal grundare i IAAP Nordic.

- För oss i Handelsbanken handlar god tillgänglighet bland annat om att vi som bank vill ge alla kunder samma möjlighet att ta del av information och tjänster, oavsett vilka förutsättningar man har. Därför arbetar vi ständigt med att identifiera och avlägsna olika typer av hinder i våra digitala tjänster. I det arbetet utgår vi från internationellt erkända standarder såväl som egna riktlinjer.

Genom medlemskap i IAAP får vi möjlighet att öka vår kunskap på ett mycket viktigt område och på så vis skapa ännu bättre förutsättningar för alla som besöker våra digitala mötesplatser. Vi ser också att medlemskapet ger oss möjlighet att dela med oss av våra egna erfarenheter av att arbeta med tillgänglighet, säger Nicklas Karlsson, Tillgänglighetsansvarig på Handelsbanken.

Handelsbanken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken har i dag närmare 12 000 medarbetare och verksamhet i fler än 20 länder. Handelsbanken är en starkt decentraliserad organisation och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.

Är du också intresserad av att delta i uppbyggnaden av IAAP Nordic? Kontakta Frida Sandberg, frida.sandberg@iaapnordic.org.

Handelsbanken, öppnas i ett nytt fönster