Kriterier för kognitiv tillgänglighet

IAAP Nordic ingår i ett spännande projekt där målet är att ta fram testbara kriterier för kognitiv tillgänglighet som kan fungera i lagstiftning.

EUs Webbdirektiv ställer allt högre krav på webbtillgänglighet. Men så länge standarderna inte omfattar personer med kognitiva nedsättningar riskerar stora grupper att hamna utanför.

IAAP Nordic, Funka, Swedish Standards Institute och Specialpedagogiska Skolmyndigheten har fått finansiering från Vinnova för att utveckla testbara krav på kognitiv tillgänglighet med målet att föra in dessa i EUs regelverk. Det är ett ambitiöst projekt som kommer att ge mycket ny kunskap. Projektet löper under två år och avslutas i april 2021.