Kognitiv tillgänglighet 23 oktober

Den 23 oktober är du välkommen på en halvdagskonferens på temat kognitiv tillgänglighet.

Under den här halvdagskonferensen får du lära dig mer om vad kognitiv tillgänglighet innebär. Spännande talare kommer att lyfta ämnen som dyslexi, hur du kan jobba med tillgänglig text och bild samt pågående forskning och innovation på området.

Om du ännu inte är medlem i IAAP är det här ett utmärkt tillfälle att prova på vad IAAP erbjuder – våra medlemmar har förtur, men så länge vi har plats är alla välkomna utan kostnad!  

Agenda: 

8:30 Registering och frukost

9:00 Frida Sandberg ifrån IAAP Nordic hälsar välkommen

9:15 Vad är kognitiv tillgänglighet

Sara Kjellstrand, Forskningskoordinator, Funka

9:30 "Världen öppnar sig" - hur bilder förtydligar innebörden i en text

Papunet och LL-Center publicerar lättlästa nyheter med bildstöd. Papunets nyheter läses av personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller med kommunikationshinder, och av personer som har svårigheter med svårare texter eller som inte kan läsa. Även personer med invandrarbakgrund läser Papunets nyheter.

I presentationen visar Maija exempel på hur man kan använda bilder som stöd i texter. Presentationen kommer att genomföras på engelska. 

Maija Ylätupa, Papunet i Finland

10:15 Kaffepaus

10:30 Dyslexi, normer och tillgänglig text  - hur kan vi göra?

Hur kan vi se på det vi kallar dyslexi? Vad innebär dyslexistyrkor? Hur kan vi förhålla oss till begrepp som tillgänglighet och normer? Vad är tillgänglig text och hur kan det påverka vårt sätt att kommunicera? 

Susanna Cederquist är föreläsare, konsult och rådgivare sedan 10 år tillbaka inom området dyslexi, tillgänglig text och tillgänglig utbildning. Hon vill lära oss att "kompetenseffektivisera" mera och se hela bilden av dyslexi.

11:15 Kognitiva kriterier i digitala gränssnitt

IAAP Nordic, Funka, Swedish Standards Institute och Specialpedagogiska Skolmyndigheten har fått finansiering från Vinnova för att utveckla mätbara krav för kognitiv tillgänglighet med målet att föra in dessa i EUs regelverk. Sara avslutar dagens konferens med att berätta mer om projektet.

Sara Kjellstrand, Forskningskoordinator, Funka

11:30 Tack för idag!

Var: Tegnérgatan 23 i Stockholm, t-bana Rådmansgatan  
När: 23 oktober kl. 9-11.30. Smörgås och kaffe serveras från kl. 8.30. 

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till Frida Sandberg, frida.sandberg@iaapnordic.org 

Antalet platser är begränsat, först till kvarn...

Varmt välkomna!

Tack till Funka som låter oss låna lokal till evenemanget.