Lokala grundare

Vill du vara med och bygga upp IAAP Nordic? Vi söker lokala grundare från olika sektorer i alla nordiska länder. Som grundare får du vara med och påverka i lokala råd och kommittéer. Våra första lokala grundare är Certec, Lunds Universitet i Sverige, Oslo Metropolitan University i Norge, Social Digital i Danmark, The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities från Finland och Handelsbanken i Sverige.

Genom lokala grundare samt sponsorer kan vi finansiera möten, resor, översättningar och utveckla lokala forum osv.

Hör av dig till Frida Sandberg, frida.sandberg@iaapnordic.org om du är intresserad av att bli en lokal grundare.

Certec
Certec är en del av Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och bedriver forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik och Design.

Det övergripande syftet med arbetet är att skapa bättre förutsättningar inom livets alla områden för människor med funktionsnedsättningar. Vårt arbete utgår från individer i sina levda sammanhang och strävar efter att skapa kunskap kring utformning av tekniskt och mänskligt stöd i vardagen.

Certec kombinerar teknik och designkoncept med inkluderande metodik för att utveckla sätt att arbeta i nära samverkan med personer med funktionsnedsättningar. 

Certec, öppnas i nytt fönster

Handelsbanken

För oss i Handelsbanken handlar god tillgänglighet bland annat om att vi som bank vill ge alla kunder samma möjlighet att ta del av information och tjänster, oavsett vilka förutsättningar man har. Därför arbetar vi ständigt med att identifiera och avlägsna olika typer av hinder i våra digitala tjänster. I det arbetet utgår vi från internationellt erkända standarder såväl som egna riktlinjer.

Genom medlemskap i IAAP får vi möjlighet att öka vår kunskap på ett mycket viktigt område och på så vis skapa ännu bättre förutsättningar för alla som besöker våra digitala mötesplatser. Vi ser också att medlemskapet ger oss möjlighet att dela med oss av våra egna erfarenheter av att arbeta med tillgänglighet.

Handelsbanken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken har i dag närmare 12 000 medarbetare och verksamhet i fler än 20 länder. Handelsbanken är en starkt decentraliserad organisation och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.

Handelsbanken, öppnas i ett nytt fönster

Kehitysvammaliitto/The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities
Kehitysvammaliitto är en stark vägvisare och förändrare i samhället, med ambitionen att Finland ska vara likvärdigt för alla. Deras målsättning kan sammanfattas i tre ord: ut ur marginalen!

De forskar, utbildar, utvecklar, informerar, påverkar och producerar material, för att människor med funktionsnedsättning eller talhandikapp ska kunna komma ut ur marginalen och delta fullt ut i samhället och sin näromgivning.

The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities, öppnas i nytt fönster


Oslo Metropolitan University
OsloMet - storbyuniversitetet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. HiOA utdanner mennesker samfunnet har behov for på mange arbeidsfelt. OsloMet - storbyuniversitet er den største statlege høgskolen i landet med omlag 18 500 studentar og 2100 tilsette.

Oslo Metropolitan University (engelsk text), öppnas i nytt fönster


Social Digital

Social Digital skaber sociale forbedringer med digitale løsninger til mennesker med handicap og social udsatte. Det gør de både gennem større projektsamarbejde med kommuner, regioner, brugerorganisationer og private virksomheder og gennem konsulentydelser indenfor digital innovation og udvikling. Virksomheden trækker på sine mange års erfaring på socialområdet, særligt når brugerne skal inddrages i at udvikle og skabe løsninger. At inddrage brugerne så meget som muligt i alle projekter er en kongstanke for Social Digital - ligesom fokus på tilgængeligt design til målgruppen altid er en del af måden, Social Digital udvikler og designer digitale løsninger på. 

Social Digital (dansk text), öppnas i nytt fönster