IAAP Nordic

IAAP är en global medlemsorganisation där du kan engagera dig lokalt. Det innebär att du får alla fördelar av en stor internationell organisation vad gäller kunskap och erfarenheter, samtidigt som du får möjlighet att samtala och lära av människor som arbetar i ett nordiskt sammanhang.

Som en av grundarna till IAAP har Funka Nu fått i uppdrag att starta världens första regionalavdelning. IAAP Norden omfattar de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark. Tanken är att erbjuda ledarskap, kunskapsutbyte, webbinarier och ett forum för diskussioner på de nordiska språken, med utgångspunkt i de nordiska ländernas förutsättningar och regelverk.

Medlemmar i den nordiska regionalavdelningen blir automatiskt medlemmar i den internationella organisationen.

Det startas även upp lokala avdelningar i Storbritannien och Indien.

IAAP Storbritannien (engelsk text), öppnas i nytt fönster

IAAP Indien (engelsk text), öppnas i nytt fönster

IAAP (engelsk text), öppnas i nytt fönster