IAAP Globalt

IAAP, The International Association of Accessibility Professionals, är en medlemsstyrd branschorganisation för individer och organisationer som arbetar med tillgänglighet.

IAAP bildades 2013 och har över 2000 medlemmar ifrån 42 länder. 

I juli 2016 blev IAAP en del av G3ict, ett globalt initiativ för inkluderande IT. G3ict i sin tur lanserades tio år tidigare av FN:s globala allians för IT och utveckling, i samarbete med sekretariatet för konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder vid FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden.

G3ict:s uppgift är att underlätta och stödja genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, vad gäller tillgänglig IT och hjälpmedel. Organisationen bygger på ett internationellt nätverk av tillgänglighetsexperter med det gemensamma målet att utveckla och främja god praxis, tekniska resurser och omvärldsbevakning. G3ict är en ideell organisation med huvudkontor i Atlanta, USA.

IAAP Globalt (engelsk text), öppnas i nytt fönster