Historik

Diskussioner om behovet av en branschorganisation för tillgänglighetsexperter har pågått länge. Ett av flera parallella initiativ ledde så småningom fram till bildandet av IAAP. Det var en lång resa där en grupp eldsjälar från stora IT-leverantörer, universitet, ideella organisationer och tillgänglighetsexperter arbetade tillsammans mot ett gemensamt mål.

Diskussioner om behovet av en branschorganisation för tillgänglighetsexperter har pågått länge. Ett av flera parallella initiativ ledde så småningom fram till bildandet av IAAP. Det var en lång resa där en grupp eldsjälar från stora IT-leverantörer, universitet, ideella organisationer och tillgänglighetsexperter arbetade tillsammans mot ett gemensamt mål.

Behovet grundar sig i att det är svårt att visa att man har kunskap om tillgänglighet, vilket i sin tur beror på att väldigt få universitet har med ämnet i utbildningen. Vem som helst kan egentligen utge sig för att vara expert. Dessutom är marknaden för tillgänglighetsexpertis fragmenterad. Europa har få och mestadels små bolag, ideella organisationer och stiftelser som erbjuder tjänster, medan USA och Kanada har ett antal större aktörer, men med tanke på efterfrågan är utbudet allt för snävt, oavsett var man letar. För stora generalister inom IT är det svårt att rekrytera och resurskrävande att lära upp personal. För den som vill köpa in expertis är det svårt att veta vilka leverantörer som vet vad de pratar om.

Målet för oss som grundade IAAP är att göra tillgänglighetsexpert till ett riktigt yrke genom utbildning och certifiering. Det vinner vi alla på.

Susanna Laurin
VD, Funka
Medgrundare till IAAP
GLC Vice Chair, IAAP
IAAPs representant inom EU
Ansvarig för IAAP Nordic