Tillgänglighet i chatbottar - IAAP Nordic ingår i ett nytt projekt

IAAP Nordic ingår i ett projekt tillsammans med Funka och norska skatteverket där målet är att öka kunskapen om hur chatbottar fungerar för personer med funktionsnedsättning.

Chatbottarna kan ge stöd till både individer och företag genom att simulera mänsklig kommunikation med hjälp av automatiserade dialoger eller artificiell intelligens. På sikt tror många att chatbottar ska kunna hjälpa till med snart sagt alla slags tjänster och bli en naturlig del av mellanmänskliga samtal i en chat. Men funkar implementationerna för alla?

Projektet kommer att granska hur några utvalda implementationer av chatbottar fungerar ur tillgänglighetssynpunkt. Urvalet görs tillsammans med projektets parter och ska täcka behov från offentlig och privat sektor, branschen och användarna.

Just nu genomförs en marknadsundersökning av hur chatbots implementeras inte bara i Norge utan även i andra länder. För att få in fler perspektiv i projektet behöver vi din hjälp! Oavsett om du redan implementerat en chatbot eller om du funderar på att göra det vill vi be dig fylla i en enkel enkät. Du får gärna vara anonym, men om du vill att din implementation ska bli undersökt inom ramen för projektet eller om du är intresserad av vad vi kommer fram till så får du gärna uppge dina kontaktuppgifter. Projektet finansieras av Bufdir. 

Enkäten kommer att vara öppen till 31 maj.

Webbenkät om chattbottar, öppnas i ett nytt fönster