Tack till alla som deltog på seminariet om kognitiv tillgänglighet

Den 23 oktober hölls ett halvdagsseminarium på temat Kognitiv tillgänglighet. Stort tack till alla talare och deltagare!

Veronica Andersson och Maija Ylätupa ifrån Papunet och LL-Center i Finland berättade om hur de arbetar med bilder som förtydligar text. Susanna Cederquist, vinnare av Dyslexipriset 2019, pratade om tillgänglig text, dyslexistyrkor och hur vi kan förhålla oss till begrepp som normer och tillgänglighet. Sara Kjellstrand ifrån Funka gav en introduktion till kognitiv tillgänglighet samt berättade om pågående forskning inom området. En lärorik och intressant förmiddag. Stort tack! 

susanna .jpg
Susanna Cederquist. 

mingel.jpgNätverkande och mingel.


sara.jpgSara Kjellstrand ifrån Funka.