På gång i vår

Nu i dessa osäkra tider när nästan allt sker på nätet är det viktigare än någonsin att digital information finns tillgänglig för alla. Stort tack för att ni är dedikerade och brinner för digital tillgänglighet. Nu behövs ni mer än någonsin.

Vi i IAAP vill fortsätta inspirera och utbilda och webbinarier är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla sig på. Under våren kommer vi i IAAP Nordic att köra 2 stycken webbinarier, utöver det finns alla arkiverade webbinarier att ta del av. Glöm inte att kika in på Resources på IAAPs internationella webbplats där du hittar de arkiverade webbinarierna.

På grund av den rådande situationen kring spridningen av Covid-19 har vi fått flytta fram våra nordiska konferenser till hösten, se information längre ner i brevet. Våra testcenter är för närvarande stängda, men du kan naturligtvis certifiera dig ändå, på kontoret eller på ditt hemmakontor.
När allt fler skolor stänger ned förväntas barn och unga studera online. Men de digitala verktygen är inte alltid tillgängliga. Susanna Laurin, ordförande i Global Leadership Council, skriver om att undantagen för skolan i Webbtillgänglighetsdirektivet bör tas bort.

Closed schools require digital accessibility for students with disabilities

Webbinarier

Webbinarium 14 maj: En användarcentrerad resa för tillgänglighet


Vad är det vi gör och vad är det vi inte gör för att skapa tillgängliga produkter och tjänster? Vilka är det vi inkluderar och vilka exkluderar vi i våra beslut? Vad är kultur och påverkar kulturen om vi når målet med att skapa tillgängliga produkter och tjänster?
Elisabeth Aguilera kommer att berätta om Arbetsförmedlingens resa mot målet - allt ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättning.

En användarcentrerad resa för tillgänglighet

Webbinarium 16 juni: Services for all? Ensuring Universal Design
Hur säkerställer man på bästa sätt att tjänster är tillgänglig för alla? I det här webbinariet leder oss Miriam Begnum ifrån norska NAV genom 4 faser av en tjänstedesignprocess. VI tittar även på metoder för att utvärdera att en tjänst är universellt utformad. Norska myndigheten NAV är försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst i en myndighet.

Services for all? Ensuring Universal Design (text på engelska)

Övriga Events

IAAP Nordic Conference är framflyttad till den 1 september 2020
I år kommer vi att hålla till i Kista utanför Stockholm, där ITS, Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen ställer upp med sina fina lokaler.

Internationella experter ger dig inspiration och tips kring hur du kan arbeta med tillgänglighet i din organisation och få tillgänglighet att bli en naturlig del av organisationens identitet och affärsmål. Vi startar kl. 13 och konferensen är kostnadsfri för dig som är medlem i IAAP Nordic. Boka din plats redan nu!

IAAP Nordic Conference (text på engelska)

Web Accessibility in Higher Education: slutkonferens framflyttad till 20 oktober

På konferensen kommer vi att dela med oss av de insikter och rekommendationer vi fått fram i det nordiska forskningsprojektet Web Accessiblity in Higher Education där vi undersökt hur universitet i Norden inkluderar tillgänglighet i utbildningen. Konferensen som hålls på engelska på Stockholm Universitet är kostnadsfri och öppen för alla.

Web Accessibility in Higher Education (text på engelska)

Chatbottar för alla?

Digitala lösningar har stor potential att ge personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att få makt över sitt eget liv. Men det krävs att tekniken som används är tillgänglig för alla. IAAP Nordic har varit med i ett norskt forskningsprojekt där vi har undersökt hur chatbottar fungerar för människor med funktionsnedsättningar. Läs gärna slutrapporten som Funkas Oslokontor har tagit fram.

Chatboter for alle? (text på norska)