Kriterier för kognitiv tillgänglighet

IAAP Nordic deltar i ett spännande projekt där målet är att ta fram mätbara kriterier för kognitiv tillgänglighet som kan fungera i lagstiftning.

EUs Webbtillgänglighetsdirektiv ställer allt högre krav på webbtillgänglighet. Men så länge standarderna inte omfattar personer med kognitiva nedsättningar riskerar stora grupper att hamna utanför.

IAAP Nordic, Funka, Swedish Standards Institute och Specialpedagogiska Skolmyndigheten har fått finansiering från Vinnova för att utveckla mätbara krav för kognitiv tillgänglighet med målet att föra in dessa i EUs regelverk. Det är ett ambitiöst projekt som kommer att ge mycket ny kunskap. Projektet löper under två år och avslutas i april 2021.

Den 23 oktober arrangerar vi en halvdagkonferens för att bland annat informera om projektet. 

Kognitiv tillgänglighet 23 oktober