Certifiering av upphandlare

IAAP kartlägger just nu vilka kunskaper och färdigheter som krävs av en person som är ansvarig för att upphandla tillgängliga IT-varor och tjänster.

Det är när du köper in kompetens och system som du verkligen kan påverka nivån på tillgänglighet. Därför fokuserar IAAP på att utveckla en certifiering kring upphandling. Nu har du chansen att bidra till innehållet! Resultaten av undersökningen kommer att ligga till grund för utvecklingen av en ny certifiering av upphandlare inom tillgänglighet.

Om du arbetar med upphandling av tillgänglig IT och vill hjälpa IAAP att skapa en certifieringsexamen för upphandlare är du välkommen att fylla i en webbenkät. Du får gärna vidarebefordra länken till andra som jobbar med upphandling av tillgänglig IT.

Undersökningen pågår till och med den 31 januari. Vi ser fram emot din feedback!

Enkät om certifiering av upphandlare (engelsk text), öppnas i nytt fönster