Möten

Vi har redan en hel del medlemmar i Norden, men vi fortsätter att åka runt i de olika länderna och berätta om organisationen, certifieringen och medlemsförmånerna. Dessutom genomför vi medlemsträffar och meet ups. Om du vill att vi kommer och presenterar IAAP på ett evenemang du själv anordnar – hör gärna av dig!

Kontakta Frida Sandberg, frida.sandberg@iaapnordic.org eller på +46 76 319 15 64.