Kommande certifieringar

Att ta fram nya certifieringsprogram är ett krävande arbete som tar tid. IAAP har som mål att erbjuda certifiering för alla tänkbara roller som jobbar med tillgänglighet. Vi arbetar efter en prioriteringsordning som bygger på medlemmarnas önskemål. Närmast kommer en certifiering av dokumentspecialister. Därefter diskuteras certifieringar inom bland annat innehållsproduktion och mobilapplikationer.

Vill du vara med och påverka vilka certifieringar vi tar fram? Delta i våra certifieringsgrupper, det är ett spännande och viktigt arbete! 

Kontakta Frida Sandberg, frida.sandberg@iaapnordic.org eller på +46 76 319 15 64.