Upphandlare

Just nu arbetar våra kommittéer hårt med nästkommande certifiering, den här gången handlar det om upphandling. Målet är att skapa tre olika inriktningar och certifieringen beräknas lanseras i början av 2020:

  • Upphandlare inom offentlig sektor (Nordamerika, 508)
  • Upphandlare inom offentlig sektor (Europa, EN301549)
  • Upphandlare inom privat sektor (Globalt)

Certifieringen vänder sig till dig som arbetar med upphandling, en av de viktigaste rollerna för att säkerställa tillgänglighet.

Vi rekommenderar att du även genomgår grundcertifieringen CPACC, men det går utmärkt att examinera sig som certifierad upphandlare separat.

Vill du vara med och påverka vilka certifieringar vi tar fram? Delta i våra certifieringsgrupper, det är ett spännande och viktigt arbete!

Kontakta Frida Sandberg, frida.sandberg@iaapnordic.org eller på +46 76 319 15 64.