Om certifiering

En certifiering inom tillgänglighet hjälper inte bara dig som individ att utveckla din karriär, utan även arbetsgivare som på ett enklare sätt kan bedöma kompetensen hos tillgänglighetsexperter.

Certifieringen är organiserad av ICE, en global ackrediterad organisation som är specialiserad på certifiering.

Just nu erbjuder vi två olika sorters certifiering, CPACC, Certified Professional in Accessibility Core Competencies och WAS, Web Accessibility Specialist.

En certifiering definierar vad tillgänglighetsexperter bör veta och att ökar kvaliteten på arbete som utförs av tillgänglighetsexperter. Du kan förbereda dig för certifiering genom att läsa på i vår öppna kunskapsbank eller genom att utbilda dig hos någon av våra godkända utbildningsanordnare.