Accessible Document Specialist

I  början av nästa år lanseras en ny certifiering. Den vänder sig till dig som arbetar med tillgängliga dokument.

Certifieringen kommer att kommer att bestå av följande delar:

  • Skapa tillgängliga dokument
  • Rätta till tillgänglighetsproblem i befintliga dokument
  • Granska och testa dokument
  • Utbildning i tillgängliga dokument
  • Rådgivning kring policy för tillgängliga dokument

Just nu genomförs en provomgång och certifieringen är möjlig att genomföra från och med januari 2021. Ansökan öppnar den 28 december.

Ansök om att certifiera dig till Accessible Document Specialist (på engelska)