Accessible Document Specialist

Accessible Document Specialist vänder sig till dig som arbetar med tillgängliga dokument.

Certifieringen består av följande delar:

  • Skapa tillgängliga dokument
  • Rätta till tillgänglighetsproblem i befintliga dokument
  • Granska och testa dokument
  • Utbildning i tillgängliga dokument
  • Rådgivning kring policy för tillgängliga dokument

Ansök om att certifiera dig till Accessible Document Specialist (på engelska)